ล่ามวิทยาศาสตร์ ไทย-ฝรั่งเศส

ล่ามวิทยาศาสตร์ ไทย-ฝรั่งเศส

50,00

*ราคาเริ่มต้นที่ 50 ยูโรต่อชั่วโมง

Description

*ราคาเริ่มต้นที่ 50 ยูโรต่อชั่วโมง

ล่ามฝรั่งเศส – ไทย , ล่ามไทย – ฝรั่งเศส

 • สำหรับการเจรจาทางธุรกิจ การตีความทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
 • ล่ามธุรกิจ ฝรั่งเศส – ไทย (การประชุมธุรกิจ การประชุมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การเยี่ยมชมอย่างเป็นทาง การการค้าธุรกิจ การตลาด ตัวแทนแสดงสินค้า เป็นต้น )
 • ล่ามวิทยาศาสตร์ ฝรั่งเศส – ไทย สำหรับการประชุมทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคอุตสาหกรรม การฝึกอบรมด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม เกษตร อาหาร พลังงาน ยาและเครื่องสำอางเวชภัณฑ์ ฯลฯ
 • การตีความหมายฝรั่งเศส – ไทย จากแหล่งข้อมูลภาพและเสียงสำหรับการทำซับไตเติ้ล หรือทำสำเนาสารคดี ภาพยนตร์หรือรายงาน
 • ล่ามติดตามส่วนตัว ล่ามผู้ช่วย (ฝรั่งเศส – ไทย) สำหรับการเดินทางในประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม โมนาโค ลักเซมเบริก และสวิสต์แลนด์
 • ไม่รับล่ามที่ในชั้นศาล หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในการตีความทางกฎหมาย

Interprète Thaï – Français, Interprète Français- Thaï

 • Pour des besoins d’accompagnement business ou d’interprétariat scientifique ou industriel
 • Interprétariat d’affaires (meetings, réunions, échanges culturels, visites officielles, Commerce, Business, Marketing…),
 • Interprétariat pour un conférence scientifique, technique industriel, formation ingénieur, agriculteur, Agroalimentaire, Energie, cosmétique, pharmaceutique & industriel, Etc.. lors les actes pour lesquels » si l’une des parties à l’acte ne parle pas français, sa volonté doit être traduite et exprimée en français »
 • Interprétariat à partir de sources audio-visuelles, pour le sous-titrage ou le doublage de documentaires, films, ou reportages
 • Accompagnement de personnalités thaïes se déplaçant en France, Belgique, Luxembourg, Monaco, Suisse et Thaïlande.
 • Pas d’Interprète assermenté

Informations complémentaires

งานล่ามและการแปล

งานล่าม, แปล ไทย-ฝรั่งเศส, แปล ฝรั่งเศส-ไทย

Vous venez d'ajouter ce produit au panier: