รับจดทะเบียน auto-entrepreneur

Description

บริการรับปรึกษา – จดทะเบียน auto entrepreneur ลูกค้าจะได้รับบริการตามขั้นตอนดังนี้

  1. ดูวีดีโอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิด Auto entrepreneur (อธิบายโดย DiiThai เป็นภาษาไทย ฉบับเข้าใจง่าย) มีเนื้อหาดังนี้
    1. วีดีโอสอนการแจ้งภาษี และการทำบัญชี พร้อมโปรแกรมตัวอย่าง การจดบัญชี
    2. วีดีโอสอนข้อควรระวังหลัง จดทะเบียน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ auto entrepreneur ในแต่ละประเภท
    3. วีดีโอสอน วิธีการทำใบเสร็จให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมแบบฟร์อม พร้อมโหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม

2. เมื่อลูกค้าทำความเข้าใจเนื้อหาในวีดีโอจบ AsiePro จะเริ่มทำการบริการลงทะเบียน และอัพโหลดเอกสารให้ลูกค้า พร้อมติดตามเรื่องจนกว่าจะเปิดสำเร็จ

Informations complémentaires

คอร์สเรียน

ปรึกษาธุรกิจ

Vous venez d'ajouter ce produit au panier: