ออกแบบ/พิมพ์ เมนูร้านอาหาร

ออกแบบ/พิมพ์ เมนูร้านอาหาร

40,00

Description

รายละเอียด

  1. ขนาดแผ่นพิมพ์ เลือกได้ 2 แบบ
    1. A5 (หน้าเดียว / หน้าหลัง)
    2. A4 (หน้าเดียว / หน้าหลัง / พับ 2 / พับ 3)
  2. ความหนาของกระดาษ 135 g

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคารวมภาษีแล้ว

2. ฟรี! ค่าบริการส่งในประเทศฝรั่งเศส

*สำหรับส่งที่ Corse ค่าส่งรายการละ 15 €

3. และการแก้ไขข้อความภาษาฝรั่งเศส ออกแบบ ใช้เวลา 5 วัน (แล้วแต่คิวงาน) และจัดพิมพ์ส่ง 12 วัน (วันเปิดทำการ)

Vous venez d'ajouter ce produit au panier: