ออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้

80,00

Description

ก่อนเริ่มงานลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1. ชื่อแบรนด์

2. คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับธุรกิจ

3. logo สไตล์ที่ต้องการ

4. สีที่ชอบ โทนสีของโลโกที่ต้องการ

5. ตัวอย่างงานที่ชอบ แนวตัวอย่างงานที่ชอบ

6. ถ้ามีภาพร่างหรือสเกตช์สามารถแนบไฟล์ส่งมาได้

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ส่งแบบ 3 แบบ ให้ลูกค้าเลือก 1 แบบกลับมาพัฒนา
  2. พัฒนาแบบที่เลือกจนเสร็จ โดยแก้ไขตามแบบไม่ใช่การเปลี่ยนแบบไปเลย
  3. แก้ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง

หลักการออกแบบ

– โลโก้ออกแบบครั้งเดียว อยู่คู่กับธุรกิจของคุณไปชั่วชีวิต –

 

ตัวอย่างงาน

บนผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างบนป้ายร้าน

Vous venez d'ajouter ce produit au panier: