แจ้งข่าวสารตรงถึง E-mail ลูกค้า – email commercial

แจ้งข่าวสารตรงถึง E-mail ลูกค้า – email commercial

50,00

มีลิลส์อีเมลลูกค้า ต้องการส่งอีเมลหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพร้อมกัน

Description

ส่งอีเมลหาลูกค้านับพันพร้อมกัน ผ่านบริการของ AsiePro

เพียงแค่คุณเตรียม List อีเมลของลูกค้าของคุณ พร้อมเนื้อหาที่คุณต้องการส่งถึงลูกค้า

  • ส่งโปรโมชั่นหาลูกค้าครั้งละ 50 เมล*
  • ส่งโปรโมชั่นหาลูกค้าครั้งละ 100 เมล*
  • ส่งโปรโมชั่นหาลูกค้าครั้งละ 3000 เมล*
  • ส่งโปรโมชั่นหาลูกค้าครั้งละ 6000 เมล*

*จำนวนอีเมลหมายถึง อีเมลที่ลูกค้านำมาให้เรา โดยทางเราจะมีโปรแกรมคัดกรองอีเมลคัดอีเมลที่ ซ้ำ – ปลอม ออกเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคของฝรั่งเศส ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีเมลของลูกค้าก่อนส่งมอบให้เรา ทั้งนี้ลูกค้าของคุณสามารถปฎิเสธ และบล็อกอีเมล์ของทางร้าน และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของทางร้าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

ฟรี ! สร้าง template สวยๆ ดึงดูดใจลูกค้าให้ฟรี ในครั้งแรก (สามารถใช้แบบซ้ำและเปลี่ยนข้อความได้ในครั้งต่อไปเรื่อย)

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

  1. ลิสอีเมลลูกค้า ไฟล์ Excel *
  2. ข้อความที่ต้องการส่งถึงลูกค้า
  3. เลือกจำนวนอีเมลที่ต้องการส่งถึงลูกค้าต่อครั้ง หรือต่อเดือน

*จำนวนอีเมลหมายถึง อีเมลที่ลูกค้านำมาให้เรา โดยทางเราจะมีโปรแกรมคัดกรองอีเมลคัดอีเมลที่ ซ้ำ – ปลอม ออกเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคของฝรั่งเศส ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีเมลของลูกค้าก่อนส่งมอบให้เรา ทั้งนี้ลูกค้าของคุณสามารถปฎิเสธ และบล็อกอีเมล์ของทางร้าน และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของทางร้าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

Vous venez d'ajouter ce produit au panier: