เชคของขวัญ และบัตรของขวัญ

เชคของขวัญ และบัตรของขวัญ

40,00

Description

รายละเอียดเช็คของขวัญ และบัตรของขวัญ

  1. ค่าออกแบบ (ครั้งเดียวใช้ซ้ำได้ตลอด)
    1. หน้าเดียว 40€
    2. สองหน้า 80€ (หน้าละ 40€)
  2. ขนาดเช็คของขวัญ / บัตรของขวัญ : 10 X 21 CM (DL)
  3. ความหนาของกระดาษ : 350G (กระดาษหนาอย่างดี)

Vous venez d'ajouter ce produit au panier: