พาสปอตหายที่ฝรั่งเศสทำยังไง?

Posté par: Dutsadi Commentaires: 0

หนึ่งในปัญหาที่เราคนไทยที่อยู่ในต่างแดนไม่อยากพบเจอมากที่สุดก็คือ หนังสือเดินทาง หรือที่เราเรียกว่า พาสปอต หาย!!! หายไปไหน? แล้วถ้าเราอยู่ฝรั่งเศส แล้วพาสปอตหาย เราคนไทยต้องทำยังไง?

*ข้อมูลทั้งหมดมาจาก สถานทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศส (อัพเดทเมื่อวันที่ 22 มี.ค 2021)

พาสปอตหายที่ฝรั่งเศสต้องทำยังไง?

ก่อนอื่นก็ต้องทำใจร่มๆกันนะคะ ค่อยๆทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะพบว่า หนังสือเดินทางหายสมัยนี้มันไม่ได้ยุ่งยากขนากนั้น โดยขั้นตอนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆนะคะ คือ

 1. สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 1 เดือน
 2. สำหรับผู้ที่ยังไม่รีบเดินทาง

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 1 : แจ้งความก่อน

ให้เราไปสถานีตำรวจในเขตที่เราทำพาสปอตหาย / โดนขโมย แล้วให้เราแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อที่สถานีตำรวจ โดยต้องระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มที่หายในใบแจ้งความด้วยนะ

ขั้นตอนที่ 2 : ติดต่อสถานทูต

 1. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนัดหมายวันและเวลาขอออกเอกสารเพื่อใช้เดินทาง ตามหมายเลขต่อไปนี้
 • ฝ่ายหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ 01 56 26 50 50 ต่อ 109 ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ 09.30-12.30 น. และ 14.00-17.30 น.)
 • โทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 4671 9694 และ 06 0359 9705 เฉพาะนอกเวลาราชการเท่านั้น

2. ส่งไฟล์หน้าหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายมายัง passport.par@mfa.mail.go.th โดยโปรดระบุชื่อ-นามสกุลของท่านในหัวข้อ (Subject) ของอีเมล์ (เป็นภาษาไทยหากเป็นไปได้)

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสาร

 • ใบแจ้งความกับตำรวจฝรั่งเศส 1 ชุด (ในขั้นตอนที่ 1)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หาย 1 ชุด
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (สามารถถ่ายได้ในตู้ถ่ายรูป Photomaton ตามสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงปารีส)
 • สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย 1 ชุด (เฉพาะกรณีทำ CI) หรือ สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วรถไฟออกจากฝรั่งเศส 1 ชุด (เฉพาะกรณีทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)
 • ค่าธรรมเนียม (เงินสด) 15 ยูโร (เฉพาะกรณีทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)
 • สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด (หากมี)

ขั้นตอนที่ 4 : เดินทางมาทำพาสปอต

พอถึงวันที่เราได้นัดกับสถานทูตแล้ว ก็เดินทางมายื่นเอกสารด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่นัดหมายได้เลย

ข้อควรรู้ สำหรับผู้จะเดินทางภายใน 1 เดือน!

ท่านที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในฝรั่งเศสและต้องเดินทางออกนอกฝรั่งเศสด่วน (ภายใน 1 เดือน) สามารถยื่นคำร้องขอทำเอกสารเพื่อใช้เดินทางกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 2 แบบ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารแล้วแต่กรณีความจำเป็น ดังนี้

 • เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) สำหรับท่านที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่สาม (เปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศอื่นได้หากไม่ออกจาก transit area ของสนามบิน) โดยมีอายุการใช้งาน 1 เดือน
 • หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) สำหรับท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทย โดยในกรณีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลา 1 วันทำการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะมาขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ทำพาสปอตหาย และไม่ได้จะรีบเดินทาง

ขั้นตอนที่ 1 : แจ้งความก่อน

เหมือนในทุกๆกรณี ให้เราไปสถานีตำรวจในเขตที่เราทำพาสปอตหาย / โดนขโมย แล้วให้เราแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อที่สถานีตำรวจ โดยต้องระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มที่หายในใบแจ้งความด้วยนะ

ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมเอกสาร

ขั้นตอนนี้เหมือนเราจะทำพาสปอตปกติเลย สามารถดูข้อมูลการขอพาสปอตเล่มใหม่ได้ ที่นี่

ขั้นตอนที่ 3 : ทำการนัดหมาย

สามาถทำการนัดหมายได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตไทยในฝรั่งเศสได้เลย

*ข้อมูลทั้งหมดมาจาก เว็บไซต์สถานทูตไทยประจำปารีส ทุกท่านควรตรวจสอบข้อมูลเอกสารโดยตรงกับเว็บไซต์สถานทูตก่อนการเตรียมเอกสารทุกครั้ง