Membres

Teetima S.

Designer

หัวหน้าทีมออกแบบ ดีกรีปริญญาโทจากฝรั่งเศส กับประสบการณ์ทำงานที่ไทยมา 8 ปี บวกกับอีก 4 ปี ที่ฝรั่งเศส ทำให้ AsiePro นั้นไม่มีข้อจำกัดที่ว่า ทำสื่อออกมาแต่ไม่สามารถสื่อสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้
ประสบการณ์ :

นักแปลภาษา ฝรั่งเศส-ไทย ให้กับรายการอาหารฝรั่งเศส…