กลับไทยช่วงโควิด 19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ??? (Thailland Pass)

Posté par: sornin Commentaires: 0

การเดินทางเข้าประเทศไทยหลังโควิด 19

เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดของโควิด 19 ที่กระทบต่อการท่องเที่ยวและเดินทางทั่วโลก ประเทศไทยก็ได้มีการปิดประเทศชั่วคราวและมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับโควิดอย่างเข้มงวด แต่เมื่อสถาณการณ์โดยรวมของทั่วโลกเริ่มดีขึ้นหลายๆประเทศเริ่มกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศอีกครั้ง ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน  โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมาประเทศไทยได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวแล้ว.

สำหรับคนไทยและคนต่างชาติทุกคนที่ฉีดวัคซีนครบโดส แล้วมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ต้อง เตรียมหลักฐานดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมคนไทยคนต่างชาติ
1.พาสปอร์ต และรูปถ่ายที่ชัดที่สุดxx
2.ตั๋วเครื่องบิน พร้อมข้อมูลเที่ยวบินอย่างละเอียดxx
3.หลักฐานการชำระเงินโรงแรมเพื่กการกักตัว SHA + /AQ  และ มีหลักฐานการจองการตรวจ PCR ที่ประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง (สำหรับผู้กักตัวน้อยกว่า 6 คืน) หรือ 2 ครั้ง (สำหรับผู้กักตัวตั้งแต่ 6 คืนขึ้นไป)xx
4.หลักฐานการฉีดวัคซีน เข็มแรก และเข็มที่สอง สำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยแบบเว้นการกักตัว (Test and go) xx
5. มีผลการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบและออกไม่เกิน 48-72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางแล้วแต่สายการบิน (นับถึงเวลาที่เที่ยวบินแรกสุดออกเดินทาง) ยกเว้นคนไทยที่กักตัวแบบ Alternative Quarantinexx
6.ประกันภัยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 50000 USDx
7.ลงทะเบียนกับระบบ Thailand Pass ที่ tp.consular.go.th xx
*** หลักฐานทั้งหมดจะต้องทำเป็นไฟล์รูปภาพเพื่อที่จะได้อัพโหลดเข้าไปในระบบเพื่อขอThailand pass ได้

จากหลักฐานที่ต้องเตรียมทั้งหมด หนึ่งในนั้นมีการลงทะเบียน Thailand pass ที่มีขั้นตอนในการทำที่ต้องใช้ความละเอียด เพราะมีข้อจำกัดทางเวลา จึงแนะนำว่าให้เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก่อนลงทะเบียน Thailand pass และให้ทำThailand pass ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เป็นอย่างต่ำ เพื่อจะได้แน่ใจว่าจะได้ Thailand pass ก่อนวันเดินทาง หรือดีที่สุดคือควรจองตั๋วเครื่องบินแบบเลื่อนวันเดินทางได้

ท่านที่ต้องการลงทะเบียน Thailand pass ด้วยตนเองสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่tp.consular.go.th.ได้เลย แต่สำหรับท่านที่ต้องการผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน thai pass นั้น ทาง Asiepro ของเรามีบริการช่วยดำเนินการลงทะเบียนให้ ซึ่งไม่ได้รวมถึงขั้นตอนการจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน และการอนุมัติ Thailand pass นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเจ้าหน้ารัฐที่ไทยเท่านั้น.

*ข้อมูลข้างต้นมาจาก สถานทูตไทยประจำปารีส และ กรมการกงสุล ผู้เดินทางควรเข้าไปอัพเดทข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้ง

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *